TERMINOLOHICHNYI VISNYK

ISSN 2221-8807

Title:  TERMINOLOHICHNYI VISNYK | ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК

Frequency: ONCE IN TWO YEARS

The journal brings together research papers covering theoretical terminology problems: general, branch, semasiological, functional and cognitive. Papers also offer solutions to long-standing problems of applied terminology, terminography theory and practice, dedicated to main principles of unification and harmonization of term in a dictionary and professional communication.

Publisher and Founder: UKRAINIAN LANGUAGE  INSTITUTE OF NAS OF UKRAINE

Editor-in-Chief: L. V. TUROVSKA

Problematics: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF TERMINOLOGY 

Manuscript languages: UKRAINIAN, ENGLISH, RUSSIAN

Print media state registration certificate: 11.04.2013 (series КВ №19881-9681 ПР), issued by the Ministry of Justice of Ukraine

All numbers are kept in the National library of Ukraine.

This journal is peer reviewed and indexed in: World Cat, Google Scholar, see more

Міжнародна конференція "Термінологія і сучасність"
Травень 2019
International Conference
Ukrainian Terminology and Present
May 2019

CALL FOR PAPERS

Інформаційний лист

"Термінологічний вісник"

Лютий 2019

Call for papers
Terminolohichnyi Visnyk
February 2019

RECENT STUDIES

Terminolohichnyi Visnyk: Сollected papers / L.V. Turovska (managing editor). – Kyiv, 2019. – Vol. 5. – 62 p.

The volume contains the papers of the Ukrainian, Belarusian and Polish terminologists grouped by the sub-chapters: theory and history of terminology, Slavic terminology, terminology of linguistics and related sciences, terminology of social and economic sciences, terminology of natural sciences, industrial and agricultural terminology, theory of terminography and practice of branch dictionaries compiling. Great attention is paid to the problems of term functioning in a text. The papers are aimed to develop guidelines on the unification of terms in the dictionaries and professional communication. It is recommended for linguists, professionals in various fields, postgraduates, doctoral students, lecturers, students of higher educational institutions.

Слов'янське термінознавство: бібліографічний покажчик.  Терен: Луцьк, 2016.  312 с.

«Слов'янське термінознавство» - це бібліографічний покажчик, що є  важливим  джерелом інформації про здобутки термінознавства на слов’янських теренах і покликаний орієнтувати науковців у бібліографічних ресурсах із наукової термінології. У пропонованому Покажчику подано фундаментальні термінознавчі праці, які вийшли друком у слов’янських країнах переважно з кінця XIX ст. до сьогодні. Крім них є багато джерел попередніх століть, що свідчать про тривалість вивчення термінологічних питань у слов’янському науковому просторі

 Покажчик розрахований на студентів, аспірантів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами й досягненнями слов’янської термінології.

 Халіновська Л. А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування: Монографія. – К. : КММ, 2017. – 240 с. – (Серія «Студії з українського мовознавства»).

  У монографії комплексно досліджено шляхи виникнення, розвитку та функціонування на різних етапах авіаційної термінології української мови. Аналіз українських авіаційних термінів проведений із заглибленням в історію становлення галузі та поширення їх у профільних працях (галузевих, лексикографічних, наукових). Простежено найхарактерніші системні відношення (синонімію, антонімію, гіперо-гіпонімію); з’ясовано основні тематичні групи авіаційних термінів. Виявлено взаємодію запозичених та питомих українських термінів, а також термінів(терміноелементів)-інтернаціоналізмів.   Висвітлено основні способи й процеси номінації в авіаційній термінології української мови. Для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів (студентів).

Російсько-український та україно-російський словник військової справи : біля 50 000 слів та словосполучень / уклад. Л. В. Туровська. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2018. – 336 с.

У словник зафіксована найуживаніша сучасна військова лексика та її російські відповідники.

Для викладачів та курсантів військових навчальних закладів, викладачів, студентів та учнів вищих та  середніх загальноосвітніх навчальних закладів, працівників видавництв, перекладачів та інших спеціалістів військової справи.

Слов'янське термінознавство: бібліографічний покажчик.  Терен: Луцьк, 2016.  312 с.

«Слов'янське термінознавство» - це бібліографічний покажчик, що є  важливим  джерелом інформації про здобутки термінознавства на слов’янських теренах і покликаний орієнтувати науковців у бібліографічних ресурсах із наукової термінології. У пропонованому Покажчику подано фундаментальні термінознавчі праці, які вийшли друком у слов’янських країнах переважно з кінця XIX ст. до сьогодні. Крім них є багато джерел попередніх століть, що свідчать про тривалість вивчення термінологічних питань у слов’янському науковому просторі

 Покажчик розрахований на студентів, аспірантів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами й досягненнями слов’янської термінології.

Словник української біологічної термінології. – К.: КММ, 2012. – 744 с.

  У Словнику зафіксовані найуживаніші сучасні українські біологічні терміни з дефініціями та їхні відповідники в російській й англійській мовах.

  Для працівників наукових установ, видавництв, радіо, телебачення, викладачів, учнів, студентів та всіх, хто цікавиться українським словом.

Інститут української мови НАН України

вул. Грушевського, 4, Київ, Україна

01001

terminus.org.ua

  • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now